Web sitemize hoşgeldiniz, 07 Nisan 2017

İlk Kez Sigortalı İşçi Çalıştıranlar Ne Yapmalı?

Bilindiği üzere gelişen yasalar çerçevesinde işverenleri sigortasız işçi çalıştırmaları yasak olup, tespit edilmesi durumunda para cezası gibi yaptırımı gibi oluşumlarla cezalar verilmektedir. İşverenlerin SGK’ya ait sorumlulukları sadece sigorta yapılmasıyla ilgili süreç olmayıp, çalıştırdıkları kişilerin sigortalarına ilişkin SGK’ya yapmaları gereken bildirimlerini yapmayan veya yerine getirmeleri gereken yasal süreci geçirmeleri durumunda yapan işverenler 5510 sayılı kanunun 102. Maddesinde belirtilmiş olan idari para cezasına maruz tutulmaktadır.

Bu nedenle işverenlerin binlerce lirayı bulan idari para cezalarından korunmak için ilk defa sigortalı çalıştırmaya başlamasından itibaren bu süreçte dikkat etmesi gereken noktalar bulunmaktadır. Bu konuda dikkat edilmesi gereken bir husus olan ilk defa sigortalı çalıştıracak olan işverenlerin işyeri bildirgesini SGK’ya kâğıt ortamında vermeleri veya elektronik ortamda göndermeleri gerekmektedir. Bu işlemi gerçekleştirmek için işverenlerin SGK web sitesinden “E-SGK “- “Diğer Uygulamalar” – “ İşyeri Bildirgesi (4-A’lı Sigortalı Çalıştırılanlar Yönünden)” seçeneklerini işaretleyebildikleri erişilen ekran vasıtasıyla işyeri bildirgesini gönderebilmektedirler. Bunun dışında bulunan ikinci bir husus ise işverenin işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik merkezine müracaatı ile sigorta kullanıcı kodu ve şifresinin alınmasıdır.

Bu işlem ihtiyaç olması halinde noter tasdikli olarak vekâletname ile yapılabilmektedir. İşverenin dikkat etmesi gereken üçüncü bir husus ise, ilk defa sigortalı çalıştıracak olan işverenlerin sigortalı işe giriş bildirgesini e- sigorta kanalıyla en geç bir ay içinde göndermeleri gerekmektedir. Yani diğer bir ifadeyle sigortalının işe başlamasının ardından bir sonraki bir aydan bir gün öncesine kadar bu durumun bildirilmesi gerekmektedir. Dördüncü bir husus ise sigortalıların çalışma gün sayılarını ve prime esas kazançlarını gösteren aylık prim ve hizmet belgelerinin e-sigorta kanalıyla göndermeleri gerekliliği konusundadır.

Bu kapsamda işyerinin özel sektöre ait olması halinde en geç çalışmanın ilişkin olduğu ayı izleyen ayın 23’üne kadar, İşyerinin resmi sektöre ait olması halinde en geç çalışmanın ilişkin olduğu dönemi izleyen dönemin 7’sine kadar e-Sigorta kanalıyla SGK’ya gönderilmesi gerekli ve zorunludur. Sigortalıların aylık prim ve hizmet belgelerini gönderilmesinde dikkat edilmesi gereken konu kişilerin teşviklerden yararlanmasının unutulmamasıdır. Bu teşvikler özel sektör işverenlerine münhasır olmak üzere 05510 sayılı kanun numarası seçilerek beş puanlık prim indirimi, 14857 sayılı kanun numarası seçilerek engelli desteği, gelişmişlik seviyesi düşük olan 51 ilde 46486/ 56486/ 66486 sayılı kanun numarası seçilerek beş puanlık prim indirimine ilave olarak altı puanlık prim indirimi,  06111 sayılı kanun numarası seçilerek genç ve kadın istihdamı, yatırım teşvik belgesi bulunan işletmeler 25510/16322/26322 kanun numarası seçilerek yatırım teşvik desteğinden oluşmakta olup, yararlandırılması unutulmamalıdır.

İlk defa sigortalı işçi çalıştıracak olan işverenin öncelikli olarak yapması gereken SGK’ya başvuru yapmasıdır. SGK’ya başvuru aşamasında ilk önce işyeri bildirgesi doldurulmalı ve işyeri bildirgesinin ekine devamlı iş yerleri için şahıslarda vergi levhası, işveren imza sirküsü, işveren kimlik fotokopisi tüzel kişilere de bu evraklara ek olarak ticaret sicil gazetesi şirkette yetkili kişiye ait imza sirküsü ve şirket ortaklarına ait kimlik fotokopileri  eklenmelidir. İşyeri bildirgesiyle yapılan başvuruda işveren 26 haneli işyeri sicil numarası verilmekte olup, verilen iş yeri sicil numarasına göre  e- bildirge şifre evrakları doldurulur ve ardından  e –bildirge şifresi temin edilmektedir. Alınan  şifreyle internetten işe giriş bildirgesi en geç bir ay içinde, aylık prim ve hizmet belgesi her ayın 23’üne kadar ve ayrıca sigortalının işten çıkması durumunda 10 gün içinde bildirilmelidir.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz