Web sitemize hoşgeldiniz, 07 Nisan 2017

İlişkisizlik Belgesi Ve Teminat İadesi

Günümüzde herhangi bir iş girişimlerinin gerçekleştirilmesinde kamu kurum ve kuruluşlarında bir takım sürecin işleyebilmesi için, Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak ilişkisizlik belgesi veya borcu yoktur yazılarının alınması gerekmekte olup, süreç bu şekilde işlemektedir.

Resmi kuruluşlarda bu şartın bulunmasının başlıca amaçlarından birisi SGK’nın alacaklarının bir an önce tahsilinin sağlanması amacıyla yapılmaktadır. Yani bu önlemin alınması sigorta primlerinin garanti altına alınması anlamına da gelmektedir. SGK’nın böyle bir yol izlemesi ile kişilerin sosyal güvenliğinin sağlanması ve korunmasını sağlanmaktadır. SGK’dan alınmış olan belgelerin kayıt altında tutulması ve saklanması zorunlu olup, bu belgelerin olmaması durumunda kişilerin ihalelere katılamaması, teminat iadesi yapılmaması, hak ediş ödemesi yapılmaması, yapı kullanma izin belgelerinin verilememesi ve ayrıca yatırımların teşvikine dair ruhsat ve buna benzer belgelerin verilememesi gibi durumlar ortaya çıkmaktadır.

SGK tarafından düzenlenen, ilgili makama verilmek üzere alınan ve özel bina inşaatı işleriyle ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda işverenin kuruma herhangi bir borcunun bulunmamasını ifade eden soğuk damgalı belgeye ilişiksizlik belgesi denilmektedir. Diğer bir ifadeyle belediyelerden ve diğer ilgili kuruluşlardan alınmakta olan özel kişilerin yürütmüş olduğu inşaat binası çalışmalarında yapı kullanma izin belgelerine ilişkisizlik belgesi denilmektedir. İlişkisizlik belgesi alınmasında öncelikli olarak bildirilmesi gereken konu inşaatın gerçekleştirilmesinde gerekli olan asgari işçilik miktarının hesaplanmasıdır.

Asgari işçilik hesaplaması ise birim maliyet bedeliyle binanın yüz ölçümünün çarpılması sonucunda bulunan orana %25’lik bir oranı barındıran asgari işçilik oranlarının uygulanmasıyla elde edilen sonuçları kapsamaktadır. Bu işlemden sonra şayet bina inşaatı ile ilgili başka bir problem bulunmaması halinde ilişkisizlik belgesi soğuk damgalı olarak verilmektedir.

 Teminat iadesi ise, ihale konusu olan iş veya işyerleriyle ilgili araştırma ve incelemelerin yapılması sonucunda işverenin kuruma daha önceden borcunun bulunmaması kaydıyla verilmekte olan ve SGK tarafından düzenlenen soğuk damgalı belgeye denilmektedir. Bu konuda ise iş ve işlemlerin araştırılması ve incelenmesi sonrasında yapım ve hizmet ihalesinde yapılan işle ilgili sosyal güvenlik kurumuna borcun bulunmaması halinde teminat iadesi yazılarak işverene verilmektedir.

Yapım ihalelerinde yeterli işçilik bildirilmelidir. Şayet bu ihalelerde yeterli işçilik bildirilmemiş ise, fark işçilik miktarı üzerinden hesaplanmakta olan prim tutarı, faaliyet süresinin son ayındaki bedele mal edilmektedir. Bu gibi durumlarda prim tutarlarında bulunan gecikme oranlarına bağlı olan gecikme cezası ve gecikme zamları da ödenilmesi üzerine işverene bu durum tebliğ edilmektedir.

İşverene tebliği edilen borcun belirtilen süre içerisinde ödenmemesi veya herhangi bir işlem yapılmaması durumunda SGK il Müdürlüğü merkezleri tarafından işin yürütülebilmesi için gerekli olan asgari işçilik miktarının tespit edilmesi amacıyla, ihale konusunun hak ediliş tutarını da dikkate alarak incelenmesi üzerine bu durumu rehberlik ve teftiş başkanlığına intikal ettirmektedir. Bu konuda ise SGK’nın denetim ve kontrolle görevli olan memuru, işveren ve şayet bulunuyorsa alt işverenin yasal defter ve belgelerinin ibrazını resmi kanallar aracılığıyla istemektedir. Ardından inceleme ve denetlemenin yapılmasının ardından konuya ilişkin rapor düzenler ve bu raporun SGK il Müdürlüğü merkezine ulaşmasından sonra gerekli işlemler yapılmaya başlanmaktadır.

 İlişkisizlik belgesi ve teminat iadesi verilmesindeki amaç kurumla muhatap halinde olan merci ve kişilerin SGK’dan aldıkları soğuk damga taşıyan mühürlü belgeler neticesinde ihalelere katılmada, kesin teminatın iadesinde, hak ediş ödemelerinde, geçici iskan/yapı kullanma izin belgesinin verilmesinde, belli koşullarda verilecek Devlet yardımı, teşvik ve desteklerden yararlanmada, almaları/istemeleri gibi hususlar karşılığında kişilerden talep edilen niteliklerdir.

Etiketler:

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz